PRAVILA IN POGOJI GEAR4MUSIC

Posodobljeno 21. junija 2022

PRAVILNIK O VAROVANJU ZASEBNOSTI IN UPORABI PIŠKOTKOV

Naš celovit pravilnik o varovanju zasebnosti in uporabi piškotkov si lahko ogledate tukaj.

PRITOŽBE STRANK

V primeru, da se stranka želi pritožiti, mora najprej poklicati 0330365 4444 ali poslati e-poštno sporočilo na info@gear4music.com ali uporabiti spletni obrazec na naši spletni strani Gear4music.com. V mnogih primerih pritožbo najbolje reši oseba, odgovorna za zadevno vprašanje. Če je pritožbo prejela ta oseba, jo bo morda lahko rešila hitro in bo to storila, če bo mogoče in primerno.

Ne glede na to, ali je bila pritožba rešena ali ne, bodo informacije o pritožbi posredovane upravitelju storitve za stranke v enem tednu. Ob prejemu reklamacije ga vodja službe za stranke zapiše v dnevnik pritožb. V primeru, da zadeva še ni rešena, pooblastijo ustrezno osebo za preiskavo in ustrezno ukrepanje. Če se pritožba nanaša na določeno osebo, jih je treba o tem obvestiti in jim ponuditi pošteno priložnost za odgovor. Pritožbe mora oseba, ki obravnava pritožbo, potrditi v roku treh delovnih dni.

V potrditvi mora biti navedeno, kdo se ukvarja s pritožbo in kdaj oseba, ki se pritožuje lahko pričakuje odgovor. V idealnih razmerah bi morali pritožniki prejeti dokončen odgovor v roku 2 tednov. Če to ni mogoče, ker na primer, preiskava še ni v celoti zaključena, je potrebno je poslati poročilo o napredku z navedbo, kdaj bo poslan popoln odgovor. Ne glede ali je pritožba utemeljena ali ne, odgovor na pritožbo mora opisovati sprejete ukrepe za obravnavo pritožbe, ugotovitve iz preiskave, in vse ukrepe sprejete kot posledica pritožbe. Če pritožnik meni, da težava ni bila zadovoljivo rešena na prvi stopnji, lahko zahteva, da se pritožba pregleda na ravni Odbora. V tem primeru, bo pritožba prenesena na upravni odbor. Zahteva za pregled na ravni odbora mora biti potrjena v enem tednu od prejema. Potrditev mora utemeljiti kdo se ukvarja s pritožbo in kdaj oseba, ki se pritožuje lahko pričakuje odgovor.

Evropska komisija je vzpostavila platformo za spletno reševanje sporov (SRS), ki potrošnikom, ki se pritožujejo glede izdelka ali storitve, kupljene na spletu, omogoča, da pritožbo vložijo prek spletnega obrazca za pritožbe. Za podrobnosti o tej platformi obiščite http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PRAVILA IN POGOJI

Nobena izjava o prodaji ali pogoj prodaje v teh pogojih ne vpliva ali omejuje vaših zakonskih pravic, kot so opredeljene v Direktivi o pravicah potrošnikov EU, Zakonu o pravicah potrošnikov iz leta 2015 ali Predpisih o potrošniških pogodbah 2013 (informacije, odpovedi in dodatni stroški).

Vsa naročila blaga, ki jih je sprejel Gear4music Limited (prodajalec), sprejemamo pod naslednjimi pogoji, ki so del in urejajo prodajno pogodbo. Šteje se, da kupec prevzame blago s temi pogoji prodaje, razen če kupec prodajalca pisno obvesti v 15 dneh po prejemu tega dopisa ali dostavi blaga. Vsak izraz, ki ga kupec naloži v dokumentu ali drugače, ki je v nasprotju s temi pogoji ali ga dopolnjuje, ni sprejet. Noben zastopnik prodajalca ni pooblaščen za spreminjanje teh pogojev.

Vsebino te pogodbe hranimo in po e-pošti vam bomo poslali podrobnosti vašega naročila in naše splošne pogoje. Pogoje lahko tukaj najdete v vsakem trenutku. Podrobnosti o vaših zadnjih naročilih najdete v vašem računu.

PLAČILNI POGOJI

Pri naročilih, oddanih s kreditno ali debetno kartico, bo plačilna kartica obremenjena, ko bo naročilo potrjeno. Prodajalec si pridržuje pravico, da plačila s kreditno ali plačilno kartico ne sprejme. Čeki morajo biti odobreni pred dostavo blaga, kar navadno traja 7-10 dni, zato vam v primeru, če plačilo s kartico ni mogoče ali če kartica ni bila sprejeta, priporočamo bančno nakazilo. Prodajalec sprejme naročila za nakup s 30-dnevnim zamikom plačila le, ko je kupec uradno priznana izobraževalna ustanova ali vladna ustanova. Blago ostane do poplačila last prodajalca, prodajalec pa si pridržuje pravico, da blaga ne odpremi, dokler zanj ni odobreno plačilo.

ODPREMLJANJE NAROČIL

Prodajalca ne obvezuje prodajna pogodba, dokler kupec ne prejme blaga. Kot je označeno na strani z izdelki, so predvideni datumi dostave le informativni - prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval, da bo blago dostavil do tega datuma. Prodajalec ima na zalogi številne izdelke, vendar je v nekaterih primerih navedeni predvideni datum dostave le ocena časa, ki ga prodajalec potrebuje za naročilo izdelka pri izdelovalcu in dobavo kupcu. Prodajalec si pridržuje pravico do odpreme delnega naročila, vendar kupcu zato ne bo zaračunal dodatnih stroškov dostave, temveč le znesek za celotno naročilo.

BLAGO, KI SE JE POŠKODOVALO MED PREVOZOM

 1. Kupec je obvezen obvestiti prodajalca o prejetem blagu, ki je bilo poškodovano med prevozom čim prej je mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema blaga.
 2. Prodajalec bo poškodovano blago prevzel od kupca in mu na svoje stroške čim prej dostavil nadomestno blago.
 3. Prodajalec prevzema odgovornost za stanje blaga, dokler ga ne dostavi kupcu, zato je za kakršno koli škodo ali zlom na poti odgovoren prodajalec, če pa se kaj zgodi po tem, ko je blago dostavljeno kupcu, oz. na kupčevo namensko varno mesto oz. imenovanem sosedu, potem je odgovornost na strani kupca, prodajalec pa ne more sprejeti nobene odgovornosti za škodo.
 4. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za blago poškodovano med prevozom, če kupec prijavi škodo več kot 14 dni po prejemu blaga.
 5. Prodajalec bo povrnil razumne stroške vračila, če bo kupec predložil neodvisen dokaz, da je škodo mogoče pripisati prodajalcu ali njegovemu naročnemu kurirju.
 6. Če se, kljub ustreznem in zavarovanem pakiranju vračila, kupčevo vrnjeno blago poškoduje med prevozom od kupca do prodajalca, bo prodajalec prevzel odgovornost, v primerih ko sta zbiranje in dostava bili organizirani in izpeljani s strani prodajalca.
 7. Če se je kupec dogovoril, da bo izdelek vrnil prodajalcu na svoje lastne stroške, potem prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti in se bo moral kupec obrniti na njegovo kurirsko podjetje za kakršno koli nadomestilo za izgubo vračila ali se zanesti na izbrano zavarovanje prevoza.

DOSTAVA NAPAČNEGA IZDELKA

 1. Če kupec ugotovi da je dostavljeno napačno blago, mora o tem čim prej obvestiti prodajalca, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema blaga.
 2. Prodajalec bo od kupca zbral napačno blago in na lastne stroške čim hitreje dostavil nadomestno blago.
 3. Kupec je odgovoren za vrnitev napačnega izdelka ali katerega koli izdelka, ki ga je prodajalec dostavil po naključju brez naročila ali plačila.
 4. Če ga kupec ne vrne, bo prodajalec kupcu zaračunal celotne stroške izdelka.

UMIK ALI PREKLIC NAROČILA

 1. Kupec lahko prekliče naročilo izdelkov, kupljenih na spletnem mestu prodajalca ali po telefonu ali e-pošti, v roku 30 dni po dostavi. Za vsak preklic naročila v okviru zakonskih pravic kupca ali v okviru prodajalčeve garancije za vračilo denarja je kupec odgovoren, da blago vrne prodajalcu na stroške kupca.
 2. O preklicu naročila lahko prodajalca obvesti po pošti, e-pošti, ali preko telefona.
 3. Izdelke je potrebno vrniti v roku 14 dneh od dneva, ko je kupec obvestil prodajalca o preklicu naročila.
 4. Za nekatere izdelke, naročila po dostavi ni mogoče preklicati:
  • Programska oprema, CD-ji in DVD-ji, ki se uporabljajo, niso zapečateni in/ali so registrirani pri proizvajalcu v imenu stranke;
  • Predmeti, ki pridejo neposredno v stik z nosom, ušesi ali usti, kot so ušesne slušalke ali jezički za pihala, ki se običajno prodajajo zaprti v trgovini in jih zaradi higienskih razlogov ni mogoče preizkusiti;
  • Predmeti, ki so bili po dostavi neločljivo združeni/nameščeni z drugimi predmeti ali kakorkoli spremenjeni.
 5. Kupcu se svetuje, da svoje izdelke skrbno odvije, varuje embalažo, pregleda izdelek in ga, če ga ne želi, vrne v škatlo za varno vračilo.
 6. Prodajalec lahko prekliče vsako naročilo, ki ga odda kupec, preden kupec blago prevzame, če prodajalec ne more več dobaviti tega izdelka, če se je cena izdelka znatno spremenila ali če prodajalec domneva, da gre za goljufivo transakcijo. Če naročilo prekliče prodajalec, dobi kupec v celoti povrnjen znesek kupnine v roku 10 dneh.

VRAČILA IZDELKOV:

 1. Izdelke lahko vrnete v celoti v roku 30 dni od dostave.
 2. Če kupec obvesti prodajalca v 30 dneh od dostave kupcu, mu bo povrnil standardne stroške dostave.
 3. Če kupec prekliče naročilo v skladu s svojimi zakonskimi pravicami ali želi vrniti izdelek v okviru garancije za vračilo denarja prodajalca, je kupec odgovoren za vrnitev blaga prodajalcu. Vrnjene kurirske zahteve za preklicana naročila bodo bremenile vaš znesek, ki je odvisen od velikosti in teže predmeta.
 4. Če prodajalec prejme blago, za katero ni bilo ustrezno poskrbljeno, prodajalec zniža kupčevo vračilo, ki ustreza znižanju vrednosti blaga.
 5. Nekateri izdelki so upravičeni do garancije za vračilo denarja le, če so prodani vrnjeni neuporabljeni in zaprti v originalni embalaži, v primeru programske opreme pa neregistrirani. Ti predmeti vključujejo:
  • Programska oprema
  • CD -ji in DVD -ji
  • Slušalke in In-ear monitorji
  • Ušesni čepki in zaščita za ušesa
  • Ustniki, trsti itd ... za pihala in trobila
  • Izdelki za nego ust ali ustnic
 6. Za vsa vrnjena pihala in medenine plačate 5 funtov sanacijske stroške, če jih ne vrnete neuporabljenih in z nedotaknjenimi higienskimi tesnili.
 7. Če stranka vrača pametno ali povezovalno napravo, ji svetujemo, da se prepriča, da je naprava odklopljena od domačega ali službenega omrežja in da izbriše ali 'prekine povezavo' svojih osebnih računov, npr. Google, Spotify ali Amazon Alexa. Če ima naprava funkcijo za shranjevanje podatkov, je treba pred vrnitvijo izdelka dobavitelju, izbrisati vse zasebne podatke. Prodajalec si bo prizadeval tovarniško ponastaviti vse takšne naprave, vendar prodajalec tega ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, povzročeno zaradi zlorabe s strani tretje osebe.

BLAGO Z NAPAKO V STANDARDNI GARANCIJI:

 1. Vsi izdelki imajo najmanj 5 letno garancijo, razen če ni drugače navedeno.
 2. Če se izdelek okvari zaradi napake v izdelavi v 180 dneh po nakupu, bo prodajalec na svoje stroške poskrbel za prevzem izdelka in njegovo popravilo.
 3. Če izdelka ni mogoče popraviti v 60 dneh, se kupcu izda nadomestni izdelek, ki ne sme biti starejše izdelave ali v slabšem stanju od originalnega, ko ga je kupec vrnil.
 4. Če se izdelek okvari v garancijski dobi, vendar po 180 dneh od datuma dostave, veljajo enaki pogoji kot zgoraj, vendar kupec plača stroške vseh razumnih korakov dokazovanja npake v izdelavi in stroške vrnitve izdelka prodajalcu.
 5. Prodajalcu je mogoče vrniti izdelke in zahtevati vračilo denarja najpozneje v 30 dneh po dostavi, razen če prodajalec ne more izpolniti svojih obveznosti iz garancije.
 6. Iz tega jamstva so izvzeti izdelki, ki so se okvarili zaradi napačne uporabe, naključnih poškodb ali iz kakršnegakoli drugega vzroka, ki ni posledica napake v izdelavi.
 7. Če se po vrnitvi izdelka v Gear4music ugotovi, da je izdelek brez napake in je 30-dnevno jamstvo za vračilo denarja preteklo, se kupcu izdelek vrne, za kar se mu zaračuna minimalen strošek.
 8. Priporočamo, da svoj nakup ustrezno zavarujete pri zavarovalnici.

ODGOVORNOST:

 1. Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za izgubo posla ali dohodka.
 2. Čeprav se prodajalec po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti, da je dobavljeno blago v vsakem pogledu skladno s specifikacijami ali opisom, ki so navedeni v posameznih primerih, prodajalec ni odgovoren za manjše spremembe specifikacij in takšne manjše spremembe ne smejo biti predmet nobenih terjatev proti prodajalcu.
 3. Prodajalec bo vse razumno skrbel, v kolikor je za to pooblaščen, da podatke o naročilu in plačilu kupca hrani varno, vendar v primeru, da na strani prodajalca ne bo malomarnosti, prodajalec ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki jo stranka lahko utrpi, če tretja oseba ob dostopu ali naročanju s spletnih strani prodajalca pridobi nepooblaščen dostop do kakršnih koli podatkov, ki jih kupec zagotovi.

PRAVILA IN POGOJI PODALJŠANE GARANCIJE

Ti pogoji spreminjajo pogoje standardne garancije za določen artikel v primeru, da je kupec s tem artiklom kupil podaljšano garancijo in nadomestijo ustrezna določila v standardnih pogojih. Če v teh pogojih nobeno določilo ni drugačno, ostanejo v veljavi pogoji standardne garancije.

BLAGO Z NAPAKO V GARANCIJSKI DOBI:

 1. Če se izdelek okvari zaradi napake v izdelavi v obdobju dveh let, bo prodajalec na svoje stroške poskrbel za prevzem izdelka in njegovo popravilo.
 2. Po dveh letih je kupec odgovoren za stroške vrnitve izdelka prodajalcu in stroške dostave izdelka nazaj kupcu.
 3. Prodajalec vam bo povrnil razumne stroške vračila, če bo stranka lahko predložila neodvisen dokaz, da je napaka odgovornost prodajalca ali proizvajalca.

UMIK ALI PREKLIC NAROČILA:

 1. Kupec lahko v določenem številu dni, z upoštevanjem izjem, ki veljajo za to garancijo, kakor je v garanciji navedeno, vrne kupljeni izdelek proti vračilu celotne kupnine v določenem številu dni po datumu dostave.
 2. Namesto našega standardnega 30-dnevnega jamstva vračila kupnine, zdaj je na voljo do 180 dni (točno število dni je jasno določeno na strani izdelka). To je v skladu z naslednjim: Zahteve za vračilo, podane v 30. dneh od datuma dostave:

  Za zahteve za vračilo v 30 dneh od dostave:
  • Kupec mora izdelke poslati nazaj prodajalcu, ali pa lahko prodajalec organizira zbiranje za doplačilo, odvisno od velikosti in teže izdelka.
  • Standardni stroški dostave, ki se nanašajo na naročilo, bodo povrnjeni.
  • Stroški podaljšane garancije bodo povrnjeni.

  Zahteve za vračilo, podane po 30. dneh od datuma dostave:
  • Če se garancija za povračilo kupnine želi izkoristiti po 30 dneh od dobave, vendar v roku od 180 dni od dobave, mora kupec izdelke poslati nazaj prodajalcu, ali pa lahko prodajalec organizira zbiranje za plačilo, odvisno od velikosti in teže izdelka.
  • Izvorni stroški dostave naročila ne bodo povrnjeni.
  • Stroški podaljšane garancije ne bodo povrnjeni.

STROŠKI PODALJŠANE GARANCIJE
 1. Za stranke v nekaterih obrobnih ali oddaljenih območjih, cena podaljšane garancije je lahko malo višja, zaradi potencialno višjih stroškov zbiranja in ponovne dobave.
 2. Vsi stroški bodo jasno prikazani, ko vnesete podrobnosti vašega naslova tekom zaključitve nakupa.

POGOJI GOTOVINSKEGA VRAČILA:

Če garancije v garancijskem roku niste izkoristili, nam znotraj enega meseca po preteku garancije pošljite kopijo tega potrdila in originalni račun, in vam bomo povrnili 50% zneska, ki ste ga plačali ob nakupu garancije.

PRENOS GARANCIJE:

 1. Gear4music-u morate v roku 30 dni od datuma prodaje izdelka po e-pošti sporočiti podatke o novem/i lastniku/ci: ime, naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko.
 2. Če tega ne storite, postane garancija neveljavna in novi/a lastnik/ca ne more uveljavljati nobenih zahtev.
 3. Povračilo sredstev po preteku garancije ne velja, če se garancija prenese na novega/o lastnika/co.

POSOJANJE OPREME:

 1. Če izdelki, za katere velja garancija, niso popravljeni v roku 30 dni po tem, ko Gear4music potrdi prejem blaga, sme kupec zahtevati brezplačno izposojo izdelka.
 2. Izposojeni izdelek ni mišljen kot neposredna zamenjava za okvarjeni izdelek in nima nujno enake cene ali enakih lastnosti kot prvotni izdelek, ima pa enako funkcionalnost (če se vam npr. pokvari digitalni klavir, vam lahko za čas popravila ali dokler se ne dogovorimo glede nadomestnega modela ali vračila denarja, posodimo digitalni klavir drugačne znamke, kakor je navedeno v tej polici).
 3. Izposojeni izdelki ostanejo last prodajalca Gear4music, kupec pa jih mora za ta čas zavarovati proti kraji ali poškodovanju.

NADOMESTNI IZDELKI:

 1. V primeru, ko izdelka ni mogoče popraviti v 60 dneh, se kupcu dobavi enakovreden nadomestni izdelek.
 2. Nadomestni izdelki niso nujno novi, so pa popolnoma funkcionalni in niso starejši od izdelka, ki ga nadomeščajo.
 3. Nadomestni izdelki ne bodo dražji od izdelkov, ki jih zamenjajo.
 4. O primernosti nadomestnih izdelkov se bo Gear4music pogovoril s kupcem, končna odločitev o tem pa je prepuščena Gear4musicu.
 5. S popravilom ali zamenjavo okvarjenega izdelka z drugim se garancijska doba ne podaljša čez originalni rok trajanja garancije.

GOTOVINSKI POPUST:

Če v primeru uspešno rešenega zahtevka v garancijski dobi kupcu ni mogoče dobaviti primernega nadomestnega izdelka, kot je opisano zgoraj, ali če je predlagani nadomestni izdelek znatno drugačen od prvotnega in za kupca ni sprejemljiv, se kupcu ponudi vračilo plačila v gotovini, od katerega se odbije amortizacija v odstotkih od originalnega zneska nakupa, izračunana po tej shemi:

1. leto: 100%, 2. leto: 70%, 3. leto: 45%, 4. leto: 30%, 5. leto: 20%, 6. leto: 15%.

Znesek nakupa podaljšane garancije v prodaji na drobno se ne povrne.

Izdelki, ki se nadomestijo z drugimi ali se kupcu zanje izplačajo gotovinski popusti, postanejo last prodajalca Gear4music.

PREKLIC GARANCIJE:

Garancijo lahko prekličete kadarkoli in boste prejeli povračilo katerega višina je odvisna o preostalem času garancije. Če je bil medtem vložen kakršenkoli zahtevek, police ni mogoče preklicati.

IZVZETJE IZ GARANCIJE:

Ta garancija krije napake v izdelavi. Garancija ne velja, če izdelek ne deluje iz kakršnegakoli vzroka, ki ne izhaja iz napake v izdelavi, vključno s spodaj navedenimi:

 • Neprimerna uporaba ali ravnanje;
 • uporaba izdelka za namen, za katerega ni bil izdelan (napačna uporaba);
 • obraba presega namen, za katerega je bil izdelek oblikovan;
 • neprimerne ali škodljive razmere v okolju
 • izdelek je bil spremenjen oziroma se je vanj posegalo;
 • uporaba dodatnega pribora ali delov, ki jih izdelovalec izdelka ni izrecno odobril;
 • neustrezna napetost električnega toka ali neustrezna baterija;
 • nezadostna skrb za izdelek in vzdrževanje izdelka.

OSTALE INFORMACIJE

Nedavno sprejeta zakonodaja nam nalaga naj vas opozorimo, da vam ni treba kupiti podaljšane garancije v trenutku nakupa blaga. Pravico imate, da sami izberete, kje jo boste kupili, in tudi mi vas želimo k temu spodbuditi. To garancijo ponujamo svojim kupcem kot dodatno storitev in prepričani smo, da je več kot vredna skromnega zneska, ki ga boste zanjo odšteli!

Ta garancija sodi v ekskluzivno ponudbo, upravlja pa jo družba Gear4music Limited, ki zagotavlja zanjo finančna sredstva. Shema "Financial Services Compensation" za to garancijo ne velja in sredstva zanjo niso ločena od družbe Gear4music Limited. Ta garancija ni zavarovalna polica, zato vam predlagamo, da svojo opremo ustrezno zavarujete pred krajo in poškodovanjem.

Ob nakupu izdelka ste kot potrošnik zaščiteni z zakonodajo za varstvo potrošnikov (v Veliki Britaniji je to Sale of Goods Act iz l. 1979 (z vsemi poznejšimi spremembami). Če kupljeni izdelek ni zadovoljive kakovosti ali ne ustreza namenu, lahko v roku 6 let (na Škotskem 5 let) zahtevate popravilo ali nadomestitev izdelka z drugim. V prvih 6 mesecih mora prodajalec na drobno dokazati, da kupljeno blago ustreza zahtevanim standardom. Po prvih 6 mesecih mora kupec dokazati, da je imel izdelek napako, ko je bil dobavljen: to lahko za vas pomeni sodelovanje v pravnem postopku. Več informacij o pravicah potrošnikov dobite pri krajevnem uradu za varstvo potrošnikov (v Veliki Britaniji je to Trading Standards Services). Dodatne napotke glede varstva potrošnikov (v Veliki Britaniji: Unfair Trading Regulations 2008) dobite tukaj.

Čeprav v določenih okoliščinah vaše koristi varuje zakonodaja o varstvu potrošnikov, pa v primeru, da gre karkoli narobe, zakonodaja še zdaleč ne zagotavlja varnosti, kakršno vam daje naša podaljšana garancija za, ki vam bo prihranila nepotrebnih skrbi in vas obvarovala stresa tudi po preteku običajnega garancijskega roka.