GEAR4MUSIC POGOJI IN DOLOČILA

Posodobljeno 29. septembra 2023

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKIH

Naš celoten pravilnik o zasebnosti in piškotkih si lahko ogledate tukaj.

 

POGOJI IN DOLOČILA

Nobena izjava ali pogoj prodaje, ki je vsebovan v teh pogojih, ne vpliva ali omejuje vaših zakonsko določenih pravic, kot so opredeljene v Direktivi EU o pravicah potrošnikov, Zakonu o pravicah potrošnikov iz leta 2015 ali Uredbi o pogodbah s potrošniki (informacije, odstop in dodatni stroški) iz leta 2013.

Vsa naročila blaga obdeluje podjetje Gear4music Limited, razen v primerih, ko se plačilo izvede s kreditno ali debetno kartico. Ta naročila obdeluje podjetje Gear4Music Europe Limited, ki je v celoti v lasti podjetja Gear4music Limited (ki bo izpolnjevalo naročila, prejeta in obdelana s strani podjetja Gear4music Europe Limited).

Podjetje Gear4music Europe Limited je ustanovljeno na Irskem.

Vsa naročila se izpolnjujejo pod naslednjimi pogoji, ki bodo sestavni del prodajne pogodbe. Sprejem blaga s strani kupca se šteje za sprejem teh prodajnih pogojev, razen če kupec v pisni obliki ne obvesti prodajalca v 15 dneh po prejemu tega pisma ali dostave blaga. Noben pogoj, ki ga želi uveljaviti kupec, bodisi v dokumentu bodisi kako drugače, in ki nasprotuje tem pogojem, ne bo sprejet. Noben pooblaščenec ali predstavnik prodajalca nima pooblastila za spreminjanje teh pogojev./p>

PLAČILNI POGOJI

Za naročila, oddana s kreditno ali debetno kartico, bo plačilna kartica obremenjena, ko bo naročilo potrjeno. Prodajalec si pridržuje pravico zavrniti plačilo s kreditno ali debetno kartico. Kadar plačilo s kartico ni mogoče ali ni sprejeto, je priporočljivo neposredno bančno nakazilo. Prodajalec sprejema naročila za nakup pod 30-dnevnimi kreditnimi pogoji samo od priznanih izobraževalnih ustanov in vladnih služb. Blago ostane last prodajalca do popolnega plačila in prodajalec si pridržuje pravico, da ne odpošlje blaga, dokler ne prejme poravnanih sredstev.

POŠILJANJE NAROČIL

Prodajalca prodajna pogodba ne zavezuje, dokler kupec ne prejme blaga. Kot je navedeno na strani izdelka, so datumi dostave navedeni le kot ocena - prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval, da bo upošteval navedeni datum dostave. Prodajalec ima veliko izdelkov na zalogi, vendar je v nekaterih primerih navedeni datum le ocena časa, ki bo potreben za naročilo izdelka pri proizvajalcu in njegovo dostavo stranki. Prodajalec si pridržuje pravico do delne dostave naročil, vendar za dostavo celotnega naročila ne bo zaračunal več, kot je skupna oglaševana cena dostave.

BLAGO, POŠKODOVANO MED PREVOZOM

 1. Vsako blago, ki ga stranka prejme in je bilo poškodovano med prevozom, je treba prodajalcu sporočiti čim prej, najpozneje pa v 14 dneh po prejemu blaga.
 2. Prodajalec bo od kupca prevzel poškodovano blago in mu na lastne stroške v najkrajšem možnem času dostavil nadomestno blago.
 3. Prodajalec prevzema odgovornost za stanje blaga, dokler ni dostavljeno stranki, zato je za morebitne poškodbe ali zlome na poti odgovoren prodajalec, če pa se kaj zgodi po tem, ko je blago dostavljeno stranki, na za to namenjeno varno mesto stranke ali k njenemu imenovanemu sosedu, je to odgovornost stranke, prodajalec pa ne more prevzeti nobene odgovornosti za škodo.
 4. Prodajalec ne bo prevzel nobene odgovornosti za blago, poškodovano med prevozom, če stranka škodo prijavi več kot 14 dni po prejemu blaga.
 5. Prodajalec bo povrnil razumne stroške vračila, če bo stranka lahko predložila neodvisen dokaz, da je za škodo odgovoren prodajalec ali njegov pooblaščeni kurir.
 6. Če se kljub ustrezni in zavarovani embalaži kupčevo vrnjeno blago poškoduje med prevozom od kupca do prodajalca, prodajalec prevzame odgovornost, če je prevzem in dostavo organiziral in omogočil prodajalec.
 7. Če se je stranka dogovorila, da bo blago poslala nazaj prodajalcu na svoje stroške, prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti, stranka pa se mora za morebitno odškodnino zaradi izgube vračila obrniti na svoje kurirsko podjetje ali se zanesti na izbrano zavarovanje prevoza.

DOSTAVA NEPRAVILNEGA PREDMETA

 1. Vsako blago, ki ga prejme stranka in za katerega meni, da je bilo dobavljeno napačno, mora čim prej, najpozneje pa v 14 dneh po prejemu blaga, sporočiti prodajalcu.
 2. Prodajalec bo na svoje stroške od kupca prevzel nepravilno blago in mu v najkrajšem možnem času dostavil nadomestno blago.
 3. Stranka je dolžna vrniti napačno blago ali blago, ki ga je prodajalec po naključju dostavil stranki brez naročila ali plačila.
 4. Če ga stranka ne vrne, bo prodajalec stranki zaračunal celoten strošek artikla.

UMIK ALI PREKLIC NAROČILA

 1. Stranka ima pravico preklicati naročilo za izdelke, kupljene na prodajalčevem spletnem mestu ali oddane po telefonu ali elektronski pošti, najpozneje v 30 dneh po dostavi, za rabljeno blago pa v 14 dneh po dostavi. V primeru preklica naročila v okviru zakonskih pravic stranke ali v okviru prodajalčevega jamstva za vračilo denarja je stranka odgovorna za vrnitev blaga prodajalcu na lastne stroške.
 2. Naročila je mogoče preklicati s pismom, elektronsko pošto ali po telefonu.
 3. Izdelke je treba vrniti najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je kupec prodajalcu sporočil preklic naročila.
 4. Pri izdelkih, ki jih je mogoče preklicati po dostavi, pa obstajajo nekatere omejitve, kot sledi:
  • Programska oprema, CD-ji in DVD-ji, ki so uporabljeni, niso zapečateni in/ali registrirani pri proizvajalcu na ime stranke;
  • izdelki, ki pridejo neposredno v stik z nosom, ušesi ali usti, kot so slušalke za ušesa ali lesene piščali, ki se običajno prodajajo zapečateni v trgovini in jih zaradi higienskih razlogov ni mogoče preizkusiti;
  • predmeti, ki so bili po dostavi pomešani/nameščeni neločljivo z drugimi predmeti ali na kakršen koli način spremenjeni.
 5. Kupcu svetujemo, da izdelke skrbno odvije, ohrani vso embalažo, pregleda blago in ga, če ga ne želi, pospravi nazaj v škatlo za varno vrnitev.
 6. Prodajalec lahko prekliče vsako naročilo stranke, dokler stranka ne prejme blaga, če prodajalec ne more več dobaviti izdelka, če je prišlo do znatne spremembe cene izdelka ali če prodajalec sumi, da je transakcija goljufiva. Če prodajalec prekliče naročilo, bo kupcu v 10 dneh v celoti povrnil vsa plačana sredstva.

VRAČILA STRANK:

Nove izdelke:

  1. Izdelke je mogoče vrniti in dobiti celotno nadomestilo v 30 dneh po dostavi.
  2. Pod pogojem, da stranka obvesti prodajalca v 30 dneh od dostave stranki, bo prodajalec povrnil standardne stroške dostave.

  Rabljeni izdelki: Naročnik lahko kupi rabljene izdelke:

   1. Izdelke je mogoče vrniti v celoti v roku 14 dni od dobave.
   2. Če kupec obvesti prodajalca v 14 dneh po dostavi kupcu, bo prodajalec povrnil standardne stroške dostave.

   Vsi izdelki:

    1. Če stranka prekliče naročilo v skladu s svojimi zakonskimi pravicami ali želi vrniti izdelek v okviru prodajalčevega jamstva za vračilo denarja, je stranka odgovorna za vrnitev blaga prodajalcu. Za zahtevke za vračilo prek kurirske službe za preklicana naročila se zaračunajo stroški, katerih višina je odvisna od velikosti in teže izdelka.
    2. Če prodajalec prejme blago, ki ni bilo primerno skrbno obdelano, prodajalec zmanjša znesek vračila kupcu v višini zmanjšanja vrednosti blaga.
    3. Nekateri izdelki so upravičeni do garancije za vračilo denarja le, če so prodajalcu vrnjeni neuporabljeni in zaprti v originalni embalaži, v primeru programske opreme pa tudi neregistrirani. Ti izdelki vključujejo:
     • Programska oprema
     • CD-ji in DVD-ji
     • slušalke za ušesa in monitorji za ušesa
     • čepki za ušesa in zaščita za ušesa
     • ustniki, trstenke itd. za lesna in pihalna glasbila
     • Izdelki za nego ust in ustnic
    4. Za vse vrnjene lesene in pihalne instrumente je treba plačati 5 GBP za sanitarno obdelavo, če niso vrnjeni neuporabljeni in z nepoškodovanim higienskim pečatom.
    5. Če stranka vrača pametno ali povezano napravo, ji svetujemo, da poskrbi za odklop naprave iz domačega ali službenega omrežja in izbriše ali "odklopi" svoje osebne račune, npr. Google, Spotify ali Amazon Alexa. Če ima naprava funkcijo shranjevanja podatkov, je treba pred vrnitvijo izdelka prodajalcu izbrisati vse zasebne podatke. Prodajalec si bo prizadeval za tovarniško ponastavitev vseh takih naprav, vendar tega ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi zlorabe tretje osebe.

    BLAGO Z NAPAKO V OKVIRU STANDARDNE GARANCIJE:

    Novi izdelki:

     1. Za vse izdelke velja najmanj triletna garancija, razen če ni navedeno drugače.
     2. Za vse izdelke, ki postanejo okvarjeni zaradi napake v proizvodnji v 180 dneh od nakupa, bo prodajalec poskrbel za prevzem in popravilo izdelka.
     3. Če izdelka ni mogoče popraviti v 60 dneh, bo izdan nadomestni izdelek, ki ne bo starejši in ne bo v slabšem stanju kot prvotni izdelek, ki ga je stranka vrnila.
     4. Če se izdelek pokvari v garancijskem obdobju, vendar po 180 dneh od datuma dobave, veljajo enaki pogoji kot zgoraj, vendar se od stranke pričakuje, da bo plačala vse razumne ukrepe za dokazovanje napake pri izdelavi in stroške vrnitve izdelka prodajalcu.
     5. Izdelkov ni mogoče vrniti prodajalcu za povračilo po 30 dneh od dobave, razen če prodajalec ne more izpolniti svojih garancijskih obveznosti.

     Skoraj novi izdelki in izdelki brez vzorca:

      1. Za vse izdelke velja najmanj enoletna garancija, razen če ni navedeno drugače.
      2. Za vse izdelke, ki se zaradi napake v proizvodnji pokvarijo v 180 dneh od nakupa, bo prodajalec poskrbel za prevzem in popravilo izdelka.
      3. Če izdelka ni mogoče popraviti v 60 dneh, bo izdan nadomestni izdelek, ki ne bo starejši in ne bo v slabšem stanju kot prvotni izdelek, ki ga je stranka vrnila.
      4. Če se izdelek pokvari v garancijskem obdobju, vendar po 180 dneh od datuma dobave, veljajo enaki pogoji kot zgoraj, vendar se od stranke pričakuje, da bo plačala vse razumne ukrepe za dokazovanje napake pri izdelavi in stroške vrnitve izdelka prodajalcu.
      5. Izdelkov ni mogoče vrniti prodajalcu za povračilo po 30 dneh od dobave, razen če prodajalec ne more izpolniti svojih garancijskih obveznosti.

      Rabljeni izdelki:

       1. Za vse izdelke velja najmanj enoletna garancija, razen če ni navedeno drugače.
       2. Za vse izdelke, ki se zaradi napake v proizvodnji pokvarijo v 180 dneh od nakupa, bo prodajalec poskrbel za prevzem in popravilo izdelka.
       3. Če izdelka ni mogoče popraviti v času trajanja garancije, bo kupec vrnil kupnino.
       4. Izdelkov ni mogoče vrniti prodajalcu za vračilo denarja pozneje kot v 14 dneh po dobavi, razen če prodajalec ne more izpolniti svojih garancijskih obveznosti.

       Vsi izdelki:

        1. Ta garancija ne velja za izdelke, ki so postali okvarjeni zaradi napačne uporabe, naključne poškodbe ali katerega koli drugega razloga, ki ni proizvodna napaka.
        2. Če se ob vrnitvi izdelka prodajalcu izkaže, da je brezhiben, in je zunaj obdobja 30-dnevnega jamstva za vračilo denarja, bo prodajalec izdelek vrnil stranki za majhno plačilo.
        3. Prodajalec priporoča, da stranka zavaruje svoje blago.

        ODGOVORNOST:

        1. Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za izgubo posla ali dohodka.
        2. Čeprav si prodajalec po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da dobavljeno blago v vseh pogledih ustreza specifikaciji oziroma opisu, prodajalec ni odgovoren za manjša odstopanja v specifikaciji in nobeno takšno manjše odstopanje ne more biti predmet kakršnih koli zahtevkov proti prodajalcu.
        3. Prodajalec bo, kolikor je to v njegovi moči, poskrbel za varnost podatkov o naročilu in plačilu stranke, vendar v odsotnosti prodajalčeve malomarnosti ne more biti odgovoren za kakršno koli izgubo, ki bi jo stranka utrpela, če tretja oseba nepooblaščeno dostopa do podatkov, ki jih stranka posreduje pri dostopu do spletnih strani prodajalca ali naročanju na njih.

        PRITOŽBE STRANK

        Če se mora stranka pritožiti, mora najprej poklicati ali ustvariti novo vozovnico, do katere lahko dostopate prek povezave "Get in touch" na naši domači strani. V številnih primerih pritožbo najbolje reši oseba, ki je odgovorna za zadevno težavo. Če je pritožbo prejela ta oseba, jo bo lahko hitro rešila in jo bo tudi rešila, če bo to mogoče in primerno.

        Ne glede na to, ali je bila pritožba rešena ali ne, bodo informacije o pritožbi v enem tednu posredovane vodji službe za stranke. Ko vodja službe za stranke prejme pritožbo, jo zabeleži v dnevnik pritožb. Če še ni bila rešena, pooblasti ustrezno osebo, da jo razišče in ustrezno ukrepa. Če se pritožba nanaša na določeno osebo, jo je treba o tem obvestiti in ji dati pošteno priložnost, da se odzove. Oseba, ki obravnava pritožbo, jo mora potrditi v treh delovnih dneh.

        V potrditvi mora biti navedeno, kdo obravnava pritožbo in kdaj lahko oseba, ki se je pritožila, pričakuje odgovor. Najbolje bi bilo, če bi pritožniki prejeli dokončen odgovor v dveh tednih. Če to ni mogoče, ker na primer preiskava še ni v celoti zaključena, je treba poslati poročilo o napredku z navedbo, kdaj bo podan popoln odgovor. Ne glede na to, ali je pritožba upravičena ali ne, je treba v odgovoru pritožniku opisati ukrepe, sprejete za preiskavo pritožbe, ugotovitve preiskave in vse ukrepe, sprejete na podlagi pritožbe. Če pritožnik meni, da težava na prvi stopnji ni bila zadovoljivo rešena, lahko zahteva, da se pritožba pregleda na ravni odbora. Na tej stopnji bo pritožba posredovana upravnemu odboru. Zahtevo za pregled na ravni upravnega odbora je treba potrditi v enem tednu po prejemu. V potrditvi mora biti navedeno, kdo bo zadevo obravnaval in kdaj lahko pritožnik pričakuje odgovor.

        POGOJI ZA PODALJŠANO JAMSTVO:

        Ti pogoji spreminjajo standardne pogoje za določen izdelek v primeru, da je stranka kupila podaljšano garancijo za ta izdelek, in nadomeščajo ustrezne klavzule v standardnih pogojih. Če v teh pogojih ni navedenega drugačnega pogoja, ostanejo v veljavi standardne klavzule.

        BLAGO Z NAPAKO V OKVIRU PODALJŠANEGA JAMSTVA:

        1. Če se izdelek zaradi napake v proizvodnji pokvari v obdobju dveh let, bo prodajalec poskrbel za brezplačno vrnitev.
        2. Po preteku dveh let je kupec odgovoren za stroške vračila izdelka prodajalcu in stroške dostave izdelka nazaj kupcu.
        3. Prodajalec bo povrnil razumne stroške vračila, če bo stranka lahko predložila neodvisen dokaz, da je za napako odgovoren prodajalec ali proizvajalec.

        UMIK ALI PREKLIC NAROČILA:

        1. V skladu z izključitvami iz garancije, ki so podrobno opisane v tem dokumentu, lahko izdelke vrnete in zahtevate vračilo celotne kupnine v navedenem številu dni od dobave.
        2. Namesto prodajalčevega standardnega 30-dnevnega jamstva za vračilo denarja je na voljo do 180 dni (točno število dni je navedeno na strani izdelka). To velja pod naslednjimi pogoji:

         Za zahtevke za vračilo, vložene v 30 dneh od dostave:
         • V tem primeru mora kupec izdelke poslati nazaj prodajalcu ali pa lahko prodajalec poskrbi za prevzem za plačilo, ki je odvisno od velikosti in teže izdelka.
         • Vsi standardni stroški dostave, ki so bili zaračunani pri naročilu stranke, bodo povrnjeni.
         • Stroški podaljšane garancije bodo povrnjeni.

         Za zahtevke za vračilo po 30 dneh od dostave:
         • Če je garancija za vračilo denarja uporabljena po 30 dneh od dobave, vendar do 180 dni od dobave, mora kupec izdelke poslati nazaj prodajalcu ali pa lahko prodajalec poskrbi za prevzem za plačilo, odvisno od velikosti in teže izdelka.
         • Stroški dostave prvotnega naročila se ne povrnejo.
         • Nadomestilo za podaljšano garancijo, ki ga je stranka prvotno plačala, se ne povrne.

        STROŠKI PODALJŠANEGA JAMSTVA
        1. Za stranke v nekaterih odročnih ali oddaljenih območjih je lahko cena podaljšanega jamstva nekoliko višja zaradi morebitnih višjih prevoznih stroškov zbiranja in ponovne dostave.
        2. Stranka bo to ceno lahko videla, ko bo med naročanjem vnesla svoje podatke o naslovu.

        POGOJI ZA VRAČILO DENARJA:

        Če kupec po poteku garancijskega roka ni uporabil garancije, lahko prodajalcu v enem mesecu po poteku garancijskega roka pošlje kopijo garancijskega lista in izvirni račun za nakup, prodajalec pa vam bo poslal ček za 50 % prvotne vrednosti garancije.

        PRENOS GARANCIJE:

        1. Če kupec prenese lastništvo blaga z garancijo, mora prodajalcu v 30 dneh po prodaji izdelka po elektronski pošti sporočiti podatke novega lastnika, vključno z imenom, naslovom, elektronskim naslovom in telefonsko številko.
        2. Če tega ne storite, garancija preneha veljati in novi lastnik ne more uveljavljati nobenih zahtevkov.
        3. Vračilo denarja po poteku garancijskega obdobja ne velja, če je bila garancija prenesena.

        OPREMA ZA IZPOSOJO:

        1. Če izdelki, za katere veljajo pogoji te garancije, niso popravljeni v 30 dneh po prejemu blaga na spletni strani Gear4music, lahko stranka zahteva brezplačno izposojo.
        2. Posojeni izdelek ni namenjen neposredni zamenjavi in morda ne bo imel enake cene ali lastnosti kot originalni izdelek, vendar bo imel podobno funkcionalnost. (npr. če se vaš digitalni klavir pokvari, vam lahko posodimo katero koli drugo vrsto digitalnega klavirja, dokler vaš izdelek ni popravljen ali dokler se ne dogovorimo za nadomestni model ali vračilo denarja, kot je opisano v teh pravilih).
        3. Izposojeni predmeti vedno ostanejo last Gear4music, vendar jih mora stranka zavarovati proti kraji in poškodbam.

        NADOMESTNI IZDELKI:

        1. Če izdelka ni mogoče popraviti v 60 dneh, bo dobavljen enakovreden nadomestni izdelek s podobno funkcionalnostjo.
        2. Nadomestni izdelki niso nujno novi, vendar bodo popolnoma funkcionalni in ne bodo starejši od izdelka, ki ga nadomeščajo.
        3. Nadomestni izdelki ne bodo dražji od izdelka, ki ga nadomeščajo.
        4. O primernosti nadomestnih izdelkov se je treba pogovoriti s stranko, vendar končno odločitev o njihovi primernosti sprejme Gear4music.
        5. Popravilo ali zamenjava izdelka z napako ne bo obnovilo ali podaljšalo te garancije po prvotnem datumu izteka garancije.

        POPUST ZA DOBAVO GOTOVINE:

        Če v garancijskem obdobju v primeru uspešnega zahtevka ni mogoče dobaviti ustreznega nadomestnega izdelka, kot je opisano zgoraj, ali če ima predlagani nadomestni izdelek bistveno drugačne specifikacije od prvotnega izdelka, ki za stranko niso sprejemljive, se po obračunu amortizacije na podlagi naslednjega odstotka prvotne nakupne cene ponudi vračilo denarja:

        1. leto: 100 %, 2. leto: 100 %, 2. leto: 100 %, 2. leto: 100 %, 2: 70 %, 3. leto: 70 %, 3: 4. leto: 45 %, 4: 5. leto: 20 %, 6. leto: 30 %, 5. leto: 20 %, 6: 15%.

        Maloprodajna cena podaljšanega jamstva se ne povrne.

        Izdelki, ki so zamenjani ali za katere je bil izplačan gotovinski popust, postanejo last Gear4music.

        PREKLIC POLICE:

        V primeru, da se zavarovalna polica kadar koli prekliče, se prizna sorazmerni popust glede na preostali čas veljavnosti zavarovalne police. Vendar police ni mogoče preklicati, če je bil zahtevek že vložen.

        IZKLJUČITVE IZ GARANCIJE:

        Ta garancija je namenjena kritju napake proizvajalca. Če izdelek odpove iz kakršnega koli razloga, ki ni posledica napake proizvajalca, vključno s katerim koli od naslednjih razlogov, potem ta garancija ne velja:

        • zloraba ali nepravilno ravnanje
        • Izdelek je bil uporabljen za nekaj, za kar ni bil zasnovan (napačna uporaba)
        • obraba, ki presega načrtovane namene izdelka
        • neugodne okoljske razmere
        • izdelek je bil spremenjen ali dopolnjen
        • Napaka je nastala zaradi uporabe dodatkov ali dodatnih delov, ki jih proizvajalec izdelka ni posebej potrdil za delovanje
        • Uporabljen je bil neustrezen vir napajanja ali baterija
        • neustrezna nega in vzdrževanje

        PRODAJA GEAR4MUSIC

        V naslednjem sporazumu se izrazi "Mi/Us/Naši" nanašajo na Gear4music Limited, "Vi/Vaši" pa na našo stranko, ki prodaja izdelek podjetju Gear4music Limited.

        Ocenjevanje izdelkov iz druge roke

        1. Ocenjena vrednost izdelka bo na voljo, ko boste izpolnili spletni obrazec za vrednotenje. Ta ocena bo prikazana na zaslonu in vam poslana po e-pošti
        2. Blago bo pregledano in ocenjeno ob prejemu v našem skladišču, na podlagi česar bo določena nespremenljiva ponudbena cena
        3. Če je naša ocena enaka ali višja od začetne ocenjene cene, vam bomo ta znesek nakazali na vaš račun ali vam na zahtevo odobrili dobroimetje na računu.
        4. Če je naša cenitev nižja od naše prvotne ocene, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti, vi pa boste lahko sprejeli nižjo ceno ali pa vam bomo izdelek vrnili na vaše stroške.
        5. Priložiti morate vso dodatno opremo, ki je potrebna za normalno delovanje izdelka, kar med drugim vključuje napajalnike, adapterje, kable, pretvornike in stojala. Vse nepopolne izdelke vam lahko vrnemo na vaše stroške.

        Prevoz rabljenih izdelkov v Gear4music

        1. Blago nam lahko pošljete z uporabo naše kurirske službe ali s katerim koli sledljivim načinom dostave po vaši izbiri.
        2. Blago, ki nam ga pošljete v cenitev, ostane izključno na vašo odgovornost, dokler ga ne prejmemo, razen če ga pošljete prek naše kurirske službe.
        3. Blago, poslano nam z uporabo naše kurirske službe, je po prejemu s strani kurirja na našo odgovornost
        4. Naš kurir ne bo sprejel blaga, ki ni zapakirano v skladu z zahtevami kurirjev ali za katerega kurir meni, da ni dovolj dobro zapakirano za zaščito blaga.
        5. Vsako blago, ki ga prejmemo in je zaradi neustrezne embalaže resno poškodovano, bo zavrnjeno in vrnjeno na vaše stroške.
        6. Podrobnosti o tem, kako pravilno zapakirati blago, si lahko ogledate med spletnim postopkom ocenjevanja, po opravljenem ocenjevanju pa vam jih pošljemo po elektronski pošti.
        7. Tega vam ni treba storiti, vendar vam priporočamo, da pred pakiranjem in po pakiranju blaga naredite in shranite fotografije blaga. To vam lahko zelo pomaga pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov, če je blago med prevozom nenamerno poškodovano ali če je poškodovano zaradi nezadostne embalaže.

        Pravna stran

        1. S sprejetjem naše ponudbe in soglasjem, da nam prodate katero koli blago, potrjujete, da ste zakoniti lastnik blaga, da imate pravico do prodaje in da je blago prosto kakršnih koli interesov ali zahtevkov tretjih oseb.
        2. nas odškodninsko zavarujete pred kakršnim koli civilnim odškodninskim zahtevkom, če se izkaže, da je blago ukradeno ali ponarejeno
        3. formatirali bomo vse naprave za shranjevanje podatkov, če bo naša cenitev ustrezala naši prvotni oceni ali jo bo presegla
        4. Če je naša ocena nižja od naše ocene, bomo odstranili vse uporabniške vsebine in osebne podatke šele potem, ko boste sprejeli našo nižjo oceno
        5. Če je vrednotenje enako ali večje od naše začetne ocene, ste odgovorni za odstranitev vseh uporabniških vsebin in osebnih podatkov z blaga, preden nam ga pošljete v vrednotenje, saj bomo te podatke izbrisali mi. Glej 3. in 4. točko zgoraj.
        6. Ne odgovarjamo za izgubo podatkov ali vsebine, ki je bila odstranjena iz katere koli naprave pod pogoji, opisanimi v točkah c. in d. zgoraj

        DRUGE INFORMACIJE

        V skladu z nedavno sprejeto zakonodajo smo dolžni opozoriti, da vam podaljšane garancije ni treba kupiti hkrati z nakupom blaga. Upravičeni ste, da se odločite za nakupovanje, in k temu vas tudi spodbujamo. To jamstvo zagotavljamo kot dodatno storitev za naše stranke in resnično menimo, da je vredno majhnega zneska, ki ga stane.

        Ta garancija je ekskluzivna ponudba, ki jo upravlja in finančno podpira podjetje Gear4music Limited. Za to garancijo ne velja odškodninska shema za finančne storitve, prav tako pa Gear4music Limited ne izloča denarnih sredstev. Ta garancija ni zavarovalna polica, zato vam priporočamo, da svoje blago zavarujete tudi proti kraji in poškodbam.

        Ob nakupu izdelka ste zaščiteni z zakonodajo, kot je Zakon o pravicah potrošnikov iz leta 2015 (s spremembami). Če izdelek ob prodaji ni zadovoljive kakovosti ali ni primeren za uporabo, imate pravico zahtevati popravilo ali zamenjavo do 6 let (5 let na Škotskem). V prvih 6 mesecih mora prodajalec dokazati, da je blago, ki ste ga kupili, ustrezalo potrebnim standardom. Po prvih šestih mesecih morate sami dokazati, da je bil izdelek ob dobavi napačen: to lahko vključuje sodni postopek. Dodatne informacije o pravicah potrošnikov lahko dobite pri lokalni službi za trgovinske standarde. Dodatna navodila v zvezi s predpisi o varstvu potrošnikov pred nepoštenim trgovanjem iz leta 2008 so na voljo tukaj.

        Zakon o pravicah potrošnikov iz leta 2015 vas pokriva v zelo posebnih okoliščinah, če se oprema po nakupu pokvari. Naše podaljšano jamstvo zagotavlja veliko bolj celovito kritje. S to garancijo boste odpravili stres in težave pri uveljavljanju zahtevka po izteku standardnega garancijskega obdobja proizvajalca.